Määräalennus alk. 5%, kun tilaat vähintään 4 tuotetta. Ei koske lahjakortteja.

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Ellukauppa.net

2. Rekisterin nimi

Ellukauppa.net tietorekisteri.

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen maksupalvelutoimeksiantojen suorittamiseen, Verkkokaupan tarjoaman palvelun kehittämiseen, tilastollisen ja markkinatutkimuksen suorittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnin kohdistamiseen Asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

4. Rekisterin tietosisältö

Maksu- ja tunnistetiedot. Maksu- ja tunnistetiedot välitetään salatussa yhteydessä rahoituslaitokselle. Maksutietojen mukana tietorekisteriin tallentuu tilaajan nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilauksen tuotetiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan ensisijaisesti Asiakkaalta itseltään tai tilaustietojen mukana palveluiden tai tuotteiden myyjän järjestelmistä Asiakkaan siirtyessä suorittamaan maksutapahtumaa. Suorittaessaan maksutapahtuman Asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen kohdan 4 mukaisessa tarkoituksessa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteriin tallennetut asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) voidaan toimittaa palvelujen tai tuotteiden myyjälle, mikäli Asiakas haluaa nopeuttaa ostoprosessiaan myyjän järjestelmässä noutamalla yhteystiedot esitäytettynä tilauslomakkeelle. Asiakas hyväksyy yhteystietojensa luovuttamisen kirjautumalla maksupalveluun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla.

7. Suojauksen periaatteet, tietojärjestelmiin talletetut tiedot

Tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti sekä fyysinen pääsy on rajoitettu ja valvottu. Rekisterin käyttö on rajoitettu ja jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ellukaupan henkilöstöllä ja Ellukaupan lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

9. Korjausoikeus

Rekisteröidyn tiedot ovat tallessa maksutoimeksiantokohtaisesti eikä tietoja päivitetä maksutoimeksiannon aikana. Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Ellukauppa
Logo
×
Ostoskori